decor image

Categoría: 2015 Scholars

Xilin Yu

Xilin Yu

Mount Holyoke College Sponsored By: AnitaB.org

Read more
Aiwen Xu

Aiwen Xu

Lehigh University Sponsored By: AnitaB.org

Read more
Malia Taqbeem

Malia Taqbeem

University of Michigan – Ann Arbor Sponsored By: AnitaB.org

Read more
Derya Tansel

Derya Tansel

University of Florida Sponsored By: AnitaB.org

Read more
Hashma Shahid

Hashma Shahid

Mount Holyoke College Sponsored By: AnitaB.org

Read more
Gayatri Sanku

Gayatri Sanku

University of Illinois at Chicago Sponsored By: AnitaB.org

Read more
Adedoyin Oketola

Adedoyin Oketola

Western Washington University Sponsored By: AnitaB.org

Read more
Bahareh Mostafazadeh Davani

Bahareh Mostafazadeh Davani

University of California, Irvine (UCI) Sponsored By: AnitaB.org

Read more
April Moreno

April Moreno

Claremont Graduate University Sponsored By: AnitaB.org

Read more
Chelsea Metcalf

Chelsea Metcalf

University of Florida Sponsored By: AnitaB.org

Read more
Ir al contenido